Privacy verklaring & disclaimer

De maker(s) van deze website besteden de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze website. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze website. Het gebruik van deze website is voor eigen risico. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade – direct dan wel indirect – ten gevolge van de informatie op , de toegang tot het gebruik van deze website, wordt door de maker(s) nadrukkelijk afgewezen.


Privacy verklaring

Deze privacy verklaring
Deze privacy verklaring heeft betrekking op de website van Maartje Groeneveld op https://www.maartjegroeneveld.nl.

Uw Privacy Gewaarborgd
Gegevens die u invult op de website van Maartje Groeneveld geplaatst op webadres https://www.maartjegroeneveld.nl , in het contactformulier of op de pagina Gratis e-book of aan ons e-mailt worden zorgvuldig verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Alleen de eigenaar van deze website (Maartje Groeneveld) en de webmaster (Think Webdesign) uitsluitend op verzoek van de exploitant en alsdan in geval van technische vraagstukken of webmaster taken hebben inzage.

Beveiligde verbinding

Gegevens die u verstrekt via digitale formulieren op de website van Maartje Groeneveld worden per e-mail aan Maartje Groeneveld gestuurd. Het e-mailadres dat naartoe gemaild wordt eindigt uitsluitend op @maartjegroeneveld.nl. De gegevens worden verstuurd via een beveiligde verbinding, zijn daarom gecodeerd en zijn daarom bij het onderscheppen niet leesbaar.

Email berichten

De e-mailberichten worden opgeslagen op onze werkstations en in tenminste één reservekopie op een extern (offline) medium en op een online mailserver waar ook back-up processen draaien. U kunt altijd verzoeken de gegevens (e-mailberichten) te laten verwijderen waar Maartje Groeneveld altijd gehoor aan zal geven. E-mailberichten worden uitsluitend bewaard zolang dat nodig is om voor een correcte afwikkeling, behandeling en beantwoording zorg te dragen. Back-ups worden bewaard voor de duur van hoogstens twaalf maanden.

Cookies

Een cookie in deze is een tekstbestand dat geplaatst wordt op uw computer bij het bezoeken van een website. Het bestand kan verschillende informatie bevatten. Het zijn dus kleine hoeveelheden data die zijn opgeslagen in tekstbestanden. Deze worden door websites die u bezoekt en gebruik maken van cookies opgeslagen op uw computer. Bij een volgend bezoek aan die websites worden de cookies weer teruggestuurd. Zo komt het voor dat gebruikers instellingen of de inhoud van uw winkelwagentje worden opgeslagen in cookies, maar dat niet alleen. Ook een geschiedenis van wat de web-browser heeft gedaan kan worden opgeslagen.

Cookies en deze website
Deze website plaats cookies om deze website te doen laten functioneren. De cookies om deze website doen laten functioneren zijn van tijdelijke aard en worden niet langer opgeslagen dan nodig en verlopen na een korte tijd.

Websites van derden
Deze privacy-verklaring en disclaimer zijn niet van toepassing op websites die een link naar deze website hebben of waarvan een link op deze website aanwezig is. Zij hebben (mogelijk) een eigen privacy-verklaring.

Meer weten

Als u meer wilt weten over de wijze waarop deze website gegevens vastlegt en verwerkt, dan kunt u beter direct terecht bij onze webmaster. Het staat u vrij contact met hen op te nemen per e-mail op info@thinkwebdesign.nl of telefonisch op het telefoonnummer dat u op de contactpagina van hen kunt vinden. Als u meer wilt weten over de wijze waarop Maartje Groeneveld gegevens vastlegt en verwerkt, dan staat het natuurlijk vrij Maartje Groeneveld te contacteren.


Opmaak en wijzigingen

Deze privacy-verklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 april 2019 en kan op elk moment worden gewijzigd zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld